BÙI VĂN CHÍNH - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Nông Thôn Mới Quảng Phát

BÙI VĂN CHÍNH là giám đốc của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Nông Thôn Mới Quảng Phát tại Thôn Bình Hồ - Huyện Ân Thi - Hưng Yên. Hiện tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Nông Thôn Mới Quảng Phát với ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Bản đồ địa chỉ: công ty cổ phần dịch vụ xây dựng nông thôn mới quảng phát

Lưu ý: Thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo. vFeed.vn không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sử dụng nguồn tin trên.

Để cập nhật thông tin chính xác nhất về Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Nông Thôn Mới Quảng Phát. Vui lòng liên hệ tại địa chỉ Thôn Bình Hồ - Huyện Ân Thi - Hưng Yên. Hoặc cơ quan quản lý thuế .