Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh

Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh là trụ sở của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hải tiến. Hiện tại hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hải tiến với ngành nghề kinh doanh chính là Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Bản đồ địa chỉ: hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hải tiến

Lưu ý: Thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo. vFeed.vn không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sử dụng nguồn tin trên.

Để cập nhật thông tin chính xác nhất về HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HẢI TIẾN. Vui lòng liên hệ tại địa chỉ Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh. Hoặc cơ quan quản lý thuế Xã Hải Lạng .