PHAN CẨM PHẢ - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ HẠ LONG NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

PHAN CẨM PHẢ là chủ sở hữu của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ HẠ LONG NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI tại Số 4, đường Trần Phú, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ HẠ LONG NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI với ngành nghề kinh doanh chính là Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

Bản đồ địa chỉ: ban quản lý dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố hạ long nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Lưu ý: Thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo. vFeed.vn không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sử dụng nguồn tin trên.

Để cập nhật thông tin chính xác nhất về BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ HẠ LONG NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI. Vui lòng liên hệ tại địa chỉ Số 4, đường Trần Phú, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Hoặc cơ quan quản lý thuế .