TRƯƠNG THỊ ĐÔNG - Công Ty TNHH Hà My Vina

TRƯƠNG THỊ ĐÔNG là giám đốc của Công Ty TNHH Hà My Vina tại Số 4, khu tập thể Công ty xây lắp I - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên. Hiện tại Công Ty TNHH Hà My Vina với ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Xem thông tin chi tiết về: công ty tnhh hà my vina

Bản đồ địa chỉ: công ty tnhh hà my vina

Lưu ý: Thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo. vFeed.vn không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sử dụng nguồn tin trên.

Để cập nhật thông tin chính xác nhất về Công Ty TNHH Hà My Vina. Vui lòng liên hệ tại địa chỉ Số 4, khu tập thể Công ty xây lắp I - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên. Hoặc cơ quan quản lý thuế .