• 1 đánh giá

Đã xác thực

Model: 16GB

Rất tốt so với năm 2013 trở lại trước

4 trên 5, lúc 12:49 25/01/2016

Máy chính hãng dùng chuẩn luôn.

Xem thêm

Đánh giá này có ích với bạn? 


Hỏi đáp

Câu hỏi sẽ được đặt cụ thể cho Model mà bạn chọn.


Thông tin chi tiết

16GB * 32GB * 64GB *
Price (RRP) $799 $899 $999
Operating System iOS iOS iOS
Display Size 4inches 4inches 4inches
Battery 1440mAh 1440mAh 1440mAh
Rear Camera 8MP 8MP 8MP
Front Camera 1.2MP 1.2MP 1.2MP
* Discontinued