• 1 đánh giá

365ngaymua bán điện thoại dựng, không trung thực

2 trên 5, lúc 14:50 06/03/2016

Các điện thoại của 365ngaymua quảng cáo là hàng tồn kho nhưng thực ra đều là máy dựng, chất lượng rất kém không đúng với những gì shop quảng cáo.

Xem thêm

Đã có 1 người xác nhận có ích với đánh giá này, còn bạn? 

  • 37 đánh giá
  • 1 câu hỏi

365ngaymua có nhiều sản phẩm hay

4 trên 5, lúc 10:13 29/01/2016

365ngaymua có nhiều sản phẩm độc và hay phết :v

Xem thêm

Đã có 2 người xác nhận có ích với đánh giá này, còn bạn? 


Hỏi đáp

HUYEN VY THAY GJA DT nphone6 mau trang vy xjn y kjen cu the:1.mua dt qhone6 nax vy so dat tjen vy nge c n2.900.99njeu c phaj su that khong ! 2.opo nge n gjan gja njeu co su that khong! vy thjch dt oqo mau hong bao da boc ben ngoaj so bj lua doj nan huyenvy@acom.

lúc 23:00 31/01/2016

Xem tất cả 1 câu hỏi về 365ngaymua

Thông tin chi tiết